ثبت نام املاک فقط در روز های تعیین شده زیر می باشد

آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار را در جدول زیر پیدا کنید

[us_image image=”11161″ size=”full”]

در صورت ثبت نام نکردن یارانه خانوار قطع و جریمه خواهد شد

اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت نام ملی املاک و اسکان کشور:

  • سند واحد یا قرارداد اجاره

  • سال ساخت

اطلاعات شناسنامه ای سرپرست و اعضا خانواده

  • شماره موبایل

  • شناسه قبض برق یا آب یا گاز

کلیه سرپرست خانوارها اعم از شهری و روستایی (مالک و مستاجر) مکلفند اطلاعات محل سکونت خود را ثبت نمایند.

در صورت عدم مراجعه یارانه خانوار قطع و شامل جریمه دارایی می شود

اطلاعاتی که از سند مورد نیاز است:

  • نام حوزه
  • شماره دفتر الکترونیکی یا شماره یکتا
  • بخش ثبتی
  • پلاک فرعی
  • پلاک ثبتی
[us_image image=”11162″ size=”full”]

سند دفترچه ای

[us_image image=”11163″ size=”full”]