با اختراع شیوه های نوین برقراری ارتباط، فاصله ها دیگر مفهوم خود را ازدست داده و روابط عمومی سنتی در دنیای ارتباطات کنونی پاسخگوی نیازهای سازمان ها نبوده و بدون استفاده از شیوه های نوین و ارتباطی و الکترونیکی نمی توان به موفقیت قابل توجهی دست یافت.

امروز شیوه های ارتباطی سنتی به سرعت در حال تغییر از حالت سنتی به الکترونیکی بوده و به سمت استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات پیش می روند . تغییرات شگرف در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد سازمانها و دولت های الکترونیک، گسترش قلمرو نفوذ اینترنت در سراسر جهان و ظهور پایگاه های مختلف اینترنتی و شبکه های گسترده اجتماعی ورسانه های جدید، تولید نرم افزارهای پیشرفته،توسعه وبلاگ ها، نشریات الکترونیکی و سایر رو ش های استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات، زمینه ای مناسب را برای توسعه وتنوع بخشی به روش های خدمات رسانی فراهم آورده است ..

در کشور خودمان، ایران هم در چند سال اخیر انجام کارهای اداری، دانشجویی و ….. اینترنتی و از را دور انجام می شود. ایجاد دولت الکترونیک باعث شده که رفت و آمد به ادارات کمتر شود و اکثر کارها بصورت اینترنتی انجام شود.امور قضایی، ثبت نام های دولتی، ثبت نام خودرو، امور مالیاتی و … از جمله اموری است که می توان از طریق اینترنت و بدون مراجعه حضوری انجام داد.

125 دیدگاه.

فهرست